angler-828_edited.jpg

PHONE CASE

כיסוי עור איטלקי, הכיסוי היחידי על כל שטח המכשיר כולל כפתורי הצד. הסטייל של "קים" מעולם לא היה נגיש יותר. ניתן להשיג לכל דגמי המכשירים.